Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

มูลนิธิกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายทำวิดิโอชุด พอกันที่ ไข้เลือดออก 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนได้รู้จักการประยุกต์ใช้ การป้องกันไข้เลือดออกโดยวิธีประหยัด

 

IMG 1552IMG 1562